Сутність франчайзингу

ФРАНЧАЙЗИНГ – форма довгострокового комерційного співробітництва підприємств, в рамках якого підприємство - Франчайзер передає права на продаж своїх товарів чи послуг підприємству- Франчайзі разом з правом на використання своєї торгової марки, фірмового дизайну, ноу-хау, ділової репутації, маркетингових технологій. Франчайзер організує навчання та контролює роботу Франчайзі. Франчайзі є власником свого підприємства, інвестує кошти на його створення та розвиток, здійснює продаж продукції чи послуг у порядку та на підставах, визначених Франчайзером, сплачуючи, як правило, допомогу останнього.

Франчайзинг отримав широке розповсюдження в 50-ті роки. Вже до 2000 року тільки в США цю форму пільгового підприємництва використало більш 600 000 підприємств, а доля збуту через системи франчайзингу склало біля 42% загальних роздрібних продаж США. На російському ринку франчайзинг застосовується дуже активно. В останні роки він також набуває широкого розповсюдження в Україні. Всім відомі такі успішні франчайзингові компанії як McDonalds, Xerox, тощо.

Світова практика довела, що франчайзинг – найкраща можливість організувати власний бізнес для усіх: починаючи від успішного бізнесмена до дрібного підприємця, бізнесмена-початківця та, навіть, для людини, яка ніколи не займалася бізнесом.

Приймаючи рішення про вступ до системи франчайзингу потенційний партнер повинний прийняти до уваги наступне:

1. Франчайзі необхідний початковий капітал для фінансування витрат щодо створення торгової точки (у відповідності з фірмовими стандартами Франчайзера) та закупівлю товару

2. Франчайзинг передбачає певне обмеження діяльності Франчайзі, особливо в сфері товарної політики, дизайну інтерєра, реклами, методів здійснення бізнесу, тощо та повне дотримання корпоративних стандартів Франчайзера

3. Договір укладається на термін не менше трьох років, а тому Франчайзі достатньо важко його припинити без істотних матеріальних витрат, які були здійснені з його боку.